W DNIU 9 CZERWCA 2023  r. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOŚNIACH BĘDZIE NIECZYNNY (DZIEŃ WOLNY ZA 11 LISTOPADA 2023 r. ZA SOBOTĘ).

 

Kierownik GOPS w Sośniach

 Renata Wiertelak