foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Aktualności i informacje

OGŁOSZENIE !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że  nawiązał współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem w wyniku której  ma możliwość bezpłatnego pozyskania różnego rodzaju sprzętów rehabilitacyjnych (np. kule, wózki, balkoniki, rowery trójkołowe itp.).

Czytaj więcej...

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że ruszył kolejny Podprogram programu POPŻ 2019 r.- „ Program Operacyjny pomoc żywnościowa na lata 2014 – 2020”. Czas trwania Podprogramu 2019 r. określony został na :sierpień 2019 do lipiec 2020, przy czym dystrybucja żywności ma nastąpić prawdopodobnie od stycznia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach planuje przystąpić do Podprogramu. 

Czytaj więcej...

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ponad 70 tys. osób w Wielkopolsce, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, i których dochód miesięczny nie przekracza 1600 zł brutto, może już złożyć wniosek o tzw. dodatek 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Z szacunków ZUS wynika, że od października tego roku do marca przyszłego roku, wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet 850 tys. osób. w całym kraju.

Czytaj więcej...

MIESZKAŃCY GMINY SOŚNIE!

Z uwagi na kończącą się przeze mnie pracę zawodową w związku z podjętą decyzją przejścia na emeryturę, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, z którymi dane było mi się poznać i którym mogłam w różny sposób pomóc, nawet w najmniejszej sprawie. Dziękuję wszystkim, od których doznawałam wiele ciepła, serdeczności i miłych słów również wdzięczności. Pomimo wielu trudów, problemów był to naprawdę piękny czas, gdyż praca z drugim człowiekiem i dla niego była moim spełnieniem.

Czytaj więcej...

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach  informuje, że z dniem 1 lipca 2019 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ”Rodzina 500+".

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

 Wnioski można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych, od 1 sierpnia wnioski będzie można składać tradycyjną drogą – podczas wizyty w Ośrodku lub listownie.

Czytaj więcej...

Program „Dobry start” - przyjmowanie wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach  informuje, że z dniem 1 lipca 2019 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start"

- elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach ul. Wielkopolska 41

Program  „Dobry start” obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020. Świadczenie w kwocie 300 zł otrzyma na wniosek każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Czytaj więcej...

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że przystąpił do programu pozyskiwania żywności w ramach POPŻ dla mieszkańców naszej Gminy. Żywność będzie można odebrać w siedzibie GOPS w wyznaczonych terminach.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza -200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej - 1402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł. dla osoby w rodzinie.

Czytaj więcej...

Nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, iż  w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty 2 października br. przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Czytaj więcej...

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji przypadającego dziś Dnia Pracownika Socjalnego

wszystkim Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach składam

serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy

wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.

Życzę Wam, Drogie Koleżanki i Koledzy pomyślności w życiu osobistym,

radości z życia oraz zadowolenia

i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.

 Irena Słodkiewicz – kierownik GOPS

 

Trwa Czarny Tydzień w Pomocy Społecznej. Do ogólnopolskiego protestu przyłączyli się także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach. Czego domagają się jej uczestnicy? Jak mówią hasła akcji chcą: skuteczniej pomagać, godnie zarabiać, bezpieczniej pracować i być szanowanym.

Organizatorem Tygodnia jest Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny i Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność. Jakie są postulaty protestujących? Uczestnicy akcji
w pierwszym rzędzie domagają się zmian legislacyjnych (dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników socjalnych, a także zawodu asystenta rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej); zmian w systemie świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz alimentacyjnych oraz wstrzymania procedowania projektu zakładającego powstawanie Centrów Usług Społecznych. Finansowe oczekiwania mówią o zrównaniu oraz podwyższeniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach w urzędach gmin, miast i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego. Protestujący chcą ponadto wyłączenia dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym dodatku terenowego ze składowych wliczanych do spełnienia warunku pensji minimalnej.

Bezpośrednią przyczyną podjęcia kroków zmierzających do protestu jest ignorowanie i lekceważenie postulatów środowiskowych, a ostatnio także zerwanie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzonego z trudem dialogu argumentują organizatorzy akcji. W ramach trwającej akcji uczestnicy protestu przez cały tydzień przychodzą do pracy ubrani na czarno. W ten sposób do Czarnego Tygodnia włączyli się także pracownicy pomocy społecznej w Sośniach.

Więcej na ten temat:

https://federacja-socjalnych.pl/index.php/644-dzis-dzien-pracownika-socjalnego-2

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach

ul. Wielkopolska 41

63-435 Sośnie

 

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.