INFORMACJA: Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych dla celów grzewczych w 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że  został wyznaczony do realizacji nowego zadania w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Wnioski będą przyjmowane w tut. ośrodku w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wzór wniosku do pobrania dostępny jest poniżej.
Wnioski można składać również elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym.

Wnioski należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Rada Ministrów przyjęła Uchwałę dot. zmian w programie Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. To przede wszystkim podniesienie kryterium dochodowego, co zapewni szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy.

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Podprogram 2021 Plus - INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje,że będzie kwalifikować beneficjentów do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Skład paczki żywnościowej dla odbiorców końcowych będzie zawierał 6 artykułów żywnościowych na cały podprogram dla jednej osoby, w skład którego wchodzą:

  • powidła śliwkowe – 0,3 kg
  • makaron jajeczny – 2 kg
  • mleko UHT- 3 l
  • szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg
  • cukier biały – 2 kg
  • olej rzepakowy – 2 l

W przypadku zmian cen rynkowych ilość  poszczególnych artykułów może być zmniejszona co znajdzie odzwierciedlenie w wytycznych do Programu

 

W związku z podjęciem przez samorząd gminy Sośnie prac nad strategią rozwiązywania problemów społecznych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), zapraszamy do wypełnienia załączonego formularza ankiety, mającej na celu poznanie opinii przedstawicieli społeczności lokalnej na temat problemów społecznych występujących w gminie.

Link do ankiety:

https://forms.gle/JUrFDBks8TqWwqJ67

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że ruszył kolejny Podprogram programu POPŻ „ Program Operacyjny pomoc żywnościowa na lata 2014 – 2020”. Czas trwania Podprogramu 2021 r. określony został do czerwca 2022. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach planuje przystąpić do Podprogramu. Prosimy więc osoby zainteresowane tą formą pomocy o zgłaszanie się do tut GOPS w Sośniach, przy ul. Wielkopolskiej 41 w terminie do 31 marca 2022 r. w celu zakwalifikowania. Zakwalifikowanie odbywać się będzie na podstawie przedstawionych zaświadczeń o dochodach netto osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie i wypełnieniu w siedzibie Ośrodka stosownych oświadczeń stanowiących załączniki do Podprogramu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach, informuje, że wprowadzony w  ramach tarczy antyinflacyjnej Program Rządowy „Dodatek osłonowy” będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W związku z dniem ustawowo wolnym od pracy przypadającym w sobotę 1 stycznia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach w dniu 7 stycznia 2022 r. będzie nieczynny.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Sośniach

Renata Wiertelak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że w dniu 24 grudnia 2021 r (Wigilia) Ośrodek będzie nieczynny. Dzień wolny za sobotę 25 grudnia 2021r.

„Kierownik Gminnego Klubu Senior+ w Sośniach”

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, stosownie do art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych (t. j Dz. U. 2019 r. poz. 1282 ze zm.) w związku z zakończeniem procedury naboru na wolne stanowisko „Kierownik Gminnego Klubu Senior + w Sośniach” informuje, że na w/w stanowisko wybrana została:

 

 Sośnie, 10 grudnia 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wielkopolska 41

63-435 Sośnie

tel. (62) 730 78 08

                                                                                             

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach, informuje że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Klubu ”Senior+ „ w Sośniach wpłynęła jedna oferta.

Zapraszamy na spotkanie z pracownikami ZUS, którego celem będzie założenie profilu na PUE i pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie Dobry Start 300+

Do założenia profilu na PUE niezbędne będą:

- adres mailowy

- nr telefonu

- hasło minimum 8 znaków - duże litery, małe litery, cyfry i znak specjalny.

Ponadto do wysłania wniosku o 300+ konieczne jest posiadanie następujących danych:

- PESEL dziecka i swój

- nazwa i adres szkoły

- nr rachunku bankowego.