INFORMACJA: Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych dla celów grzewczych w 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że  został wyznaczony do realizacji nowego zadania w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Wnioski będą przyjmowane w tut. ośrodku w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wzór wniosku do pobrania dostępny jest poniżej.
Wnioski można składać również elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym.

Wnioski należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Informację  dotyczące  refundacji podatku vat można uzyskać pod numerem telefonu:
505 800 583

Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych tylko dla ogrzewających domy i mieszkania gazem ziemnym dostarczanym za pomocą sieci gazowej (wyłącznie dla celów grzewczych nie ma możliwości zwrotu podatku VAT używanego do gotowania czy podgrzewania wody).

Głównym źródłem ogrzewania zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku musi być urządzenie grzewcze zasilane paliwem gazowym dostarczanym za pomocą sieci gazowej.

Zwrot VAT przysługuje dla:

- jednoosobowych gospodarstw domowych gdy przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2.100 zł

- wieloosobowych gospodarstw domowych gdy przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę.

Przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych ustala się jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT na podstawie:

- dochodów osiągniętych w roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.

- dochodów osiągniętych w roku 2022 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r.

Refundacja kwoty VAT będzie wynikała z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie gazu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Materiały:

  1. Wzór wniosku

https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/Energetyka/Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT.docx

  1. Instrukcja wypełniania wniosku

https://www.gov.pl/attachment/9de138cf-585f-4b41-9ceb-0d55afc9a62d