Kierownik:

Renata Wiertelak

 

PRACOWNICY SOCJALNI

Joanna Matysek

rejon: Granowiec, Kąty Śląskie, Kocina, Kuźnica Kącka, Mariak, Młynik, Możdżanów

Katarzyna Woźniak

rejon: Cieszyn, Dobrzec, Janisławice, Konradów, Pawłów, dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny,

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Agnieszka Lisik

rejon: Bogdaj, Chojnik, Kałkowskie, Sośnie, Szklarka Śląska

DZIAŁ ŚWIADCZEN RODZINNYCH

Agnieszka Kania

Anna Grabowiec

Ewelina Świątek: świadczenia rodzinne, Karda Dużej Rodziny, Wielkopolska Karta Dużej Rodziny, 300+ (Dobry Start)

ASYSTENT RODZINY

Hanna Schubert