foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Aktualności i informacje

MIESZKAŃCY GMINY SOŚNIE!

Z uwagi na kończącą się przeze mnie pracę zawodową w związku z podjętą decyzją przejścia na emeryturę, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, z którymi dane było mi się poznać i którym mogłam w różny sposób pomóc, nawet w najmniejszej sprawie. Dziękuję wszystkim, od których doznawałam wiele ciepła, serdeczności i miłych słów również wdzięczności. Pomimo wielu trudów, problemów był to naprawdę piękny czas, gdyż praca z drugim człowiekiem i dla niego była moim spełnieniem.

Czytaj więcej...

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach  informuje, że z dniem 1 lipca 2019 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ”Rodzina 500+".

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

 Wnioski można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych, od 1 sierpnia wnioski będzie można składać tradycyjną drogą – podczas wizyty w Ośrodku lub listownie.

Czytaj więcej...

Program „Dobry start” - przyjmowanie wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach  informuje, że z dniem 1 lipca 2019 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start"

- elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach ul. Wielkopolska 41

Program  „Dobry start” obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020. Świadczenie w kwocie 300 zł otrzyma na wniosek każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Czytaj więcej...

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że przystąpił do programu pozyskiwania żywności w ramach POPŻ dla mieszkańców naszej Gminy. Żywność będzie można odebrać w siedzibie GOPS w wyznaczonych terminach.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza -200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej - 1402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł. dla osoby w rodzinie.

Czytaj więcej...

Nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, iż  w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty 2 października br. przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Czytaj więcej...

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji przypadającego dziś Dnia Pracownika Socjalnego

wszystkim Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach składam

serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy

wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.

Życzę Wam, Drogie Koleżanki i Koledzy pomyślności w życiu osobistym,

radości z życia oraz zadowolenia

i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.

 Irena Słodkiewicz – kierownik GOPS

 

Trwa Czarny Tydzień w Pomocy Społecznej. Do ogólnopolskiego protestu przyłączyli się także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach. Czego domagają się jej uczestnicy? Jak mówią hasła akcji chcą: skuteczniej pomagać, godnie zarabiać, bezpieczniej pracować i być szanowanym.

Organizatorem Tygodnia jest Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny i Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność. Jakie są postulaty protestujących? Uczestnicy akcji
w pierwszym rzędzie domagają się zmian legislacyjnych (dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników socjalnych, a także zawodu asystenta rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej); zmian w systemie świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz alimentacyjnych oraz wstrzymania procedowania projektu zakładającego powstawanie Centrów Usług Społecznych. Finansowe oczekiwania mówią o zrównaniu oraz podwyższeniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach w urzędach gmin, miast i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego. Protestujący chcą ponadto wyłączenia dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym dodatku terenowego ze składowych wliczanych do spełnienia warunku pensji minimalnej.

Bezpośrednią przyczyną podjęcia kroków zmierzających do protestu jest ignorowanie i lekceważenie postulatów środowiskowych, a ostatnio także zerwanie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzonego z trudem dialogu argumentują organizatorzy akcji. W ramach trwającej akcji uczestnicy protestu przez cały tydzień przychodzą do pracy ubrani na czarno. W ten sposób do Czarnego Tygodnia włączyli się także pracownicy pomocy społecznej w Sośniach.

Więcej na ten temat:

https://federacja-socjalnych.pl/index.php/644-dzis-dzien-pracownika-socjalnego-2

„Codziennie Pewna Siebie”… w poszukiwaniu definicji miłości

„…Miłość - czym jest, każdy nie wie. Rozmawiamy o niej niemal wszyscy (z przeżywaniem jest różnie), a tak trudno opowiedzieć o niej…” – to przesłanie jakie za główny cel postawiały sobie uczestniczki działającej na terenie Sośnie grupy wsparcia „Codziennie Pewna Siebie” pod patronatem GOPS w Sośnia, podczas wyjazdowych warsztatów, które miały miejsce 24 października 2018 roku.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach pilnie zatrudni Panią/Pana do pomocy przy osobie niepełnosprawnej zamieszkałej w Sośniach.

Zakres obowiązków to między innymi:

- pomoc przy ubieraniu osoby niepełnosprawnej,

- pomoc przy posadzeniu na wózku,

- pomoc przy przeniesieniu z wózka na łóżko,

Zatrudnienie na umowę - zlecenie w wymiarze do 2 godz. dziennie, w dni robocze z  wynagrodzeniem 13,70 zł. (brutto) na godzinę.

Osoby chętne prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sośniach pod nr. tel: (62) 730 78 08  lub 505 800 436 w godz. od 7.30 – 15.30.

Mediacja zamiast sądu

W dniu 18 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji, którego celem jest głównie popularyzacja wiedzy dotyczącej metod pokojowego rozwiązywania konfliktów.

W ramach tygodnia mediacji w dniach od 15 do 19 października w godzinach od 8.00 do 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach w Sośniach ul. Wielkopolska 41 odbywać się będą bezpłatne konsultacje prowadzone przez Mediatora Sądu Okręgowego w Kaliszu

Czytaj więcej...

Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  uprzejmie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski w formie papierowej na:

  • świadczenie wychowawcze (500+),
  • świadczenie dobry start,
  • świadczenia rodzinne,
  • fundusz alimentacyjny.

Czytaj więcej...

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach

ul. Wielkopolska 41

63-435 Sośnie

 

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.