Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że ruszył kolejny Podprogram programu POPŻ „ Program Operacyjny pomoc żywnościowa na lata 2014 – 2020”. Czas trwania Podprogramu 2021 r. określony został do czerwca 2022. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach planuje przystąpić do Podprogramu. Prosimy więc osoby zainteresowane tą formą pomocy o zgłaszanie się do tut GOPS w Sośniach, przy ul. Wielkopolskiej 41 w terminie do 31 marca 2022 r. w celu zakwalifikowania. Zakwalifikowanie odbywać się będzie na podstawie przedstawionych zaświadczeń o dochodach netto osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie i wypełnieniu w siedzibie Ośrodka stosownych oświadczeń stanowiących załączniki do Podprogramu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach, informuje, że wprowadzony w  ramach tarczy antyinflacyjnej Program Rządowy „Dodatek osłonowy” będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W związku z dniem ustawowo wolnym od pracy przypadającym w sobotę 1 stycznia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach w dniu 7 stycznia 2022 r. będzie nieczynny.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Sośniach

Renata Wiertelak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że w dniu 24 grudnia 2021 r (Wigilia) Ośrodek będzie nieczynny. Dzień wolny za sobotę 25 grudnia 2021r.

„Kierownik Gminnego Klubu Senior+ w Sośniach”

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, stosownie do art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych (t. j Dz. U. 2019 r. poz. 1282 ze zm.) w związku z zakończeniem procedury naboru na wolne stanowisko „Kierownik Gminnego Klubu Senior + w Sośniach” informuje, że na w/w stanowisko wybrana została:

 

 Sośnie, 10 grudnia 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wielkopolska 41

63-435 Sośnie

tel. (62) 730 78 08

                                                                                             

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach, informuje że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Klubu ”Senior+ „ w Sośniach wpłynęła jedna oferta.

Zapraszamy na spotkanie z pracownikami ZUS, którego celem będzie założenie profilu na PUE i pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie Dobry Start 300+

Do założenia profilu na PUE niezbędne będą:

- adres mailowy

- nr telefonu

- hasło minimum 8 znaków - duże litery, małe litery, cyfry i znak specjalny.

Ponadto do wysłania wniosku o 300+ konieczne jest posiadanie następujących danych:

- PESEL dziecka i swój

- nazwa i adres szkoły

- nr rachunku bankowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że składanie wniosków o świadczenie „ Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, a obsługą i realizacją Programu będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak do tej pory wyglądały spisy? Co 10 lat do drzwi mieszkańców kraju pukał rachmistrz by przeprowadzić wywiad do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Zadawał pytania dotyczące m.in. wieku, stanu cywilnego, rodzaju więzi łączących członków rodzin i gospodarstw domowych, narodowości, wykształcenia czy niepełnosprawności, aktywności zawodowej i warunków mieszkaniowych. Dawniej odpowiedzi zapisywał na papierowym, a podczas ostatniego spisu - w roku 2011 - na elektronicznym formularzu.

W związku z dniem ustawowo wolnym od pracy przypadającym w sobotę 1 maja 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach w dniu 4 maja 2021 r. będzie nieczynny.

                                                                                                                      kierownik GOPS

                                                                                                                      Renata Wiertelak

W roku 2021 Światowy Dzień Trzeźwości przypada na 15 kwietnia (czwartek). Światowy Dzień Trzeźwości został ustanowiony, by walczyć z alkoholizmem. Według specjalistów, właśnie alkohol jest głównym czynnikiem przestępstw czy patologii społecznych. Niestety, wciąż próbuje się nakłonić ludzi, by nie wsiadali do samochodu po wypiciu procentowego trunku.