Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach zobowiązuje się zapewnić dostępność  strony gops.sosnie.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach
ul. Wielkopolska 41,
63-435 Sośnie
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 62 730 78 08

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-08

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).
  • Nie wszystkie grafiki są opatrzone tekstem alternatywnym
  • Brak informacji w języku migowym


Ułatwienia na stronie

  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
  • przełączniki zmiany kontrastu
  • przełącznik zmiany układu strony
  • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika GOPS w Sośniach.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Wiertelak, Koordynator ds. Dostępności, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 62 730 78 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach znajduje się w budynku dwupoziomowym. Wejście do budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak możliwości wjazdu wózkiem na parter budynku. Przy wejściu znajduje się dzwonek, którym należy wezwać pracowników ośrodka, których zadaniem jest pomoc wszystkim osobom niepełnosprawnym, w sprawnym załatwieniu zgłaszanych spraw. Osoby niepełnosprawne są przyjmowane w wydzielonym pomieszczeniu w budynku.