Informujemy, iż zmieniły się zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Od nowego okresu świadczeniowego 2020/2021 (tj. od 01.10.2020 r.) podniesione zostało kryterium dochodowe do 900 zł na osobę w rodzinie (obecnie wynosi 800 zł).

Wprowadzona została również zasada tak zwanej "złotówki za złotówkę", która umożliwia przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przy przekroczonym kryterium dochodowym.

Wysokość świadczenia w takich sytuacjach będzie liczona jako różnica między kwotą świadczenia przysługującego danej osobie, a kwotą, o którą został przekroczony dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie.  

WAŻNE! W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej będzie niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Złożenie wniosku:

  • w sierpniu - wypłata świadczeń do dnia 31 października 2020 r.
  • we wrześniu - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.
  • w październiku - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.

UWAGA!Złożenie wniosku w listopadzie (lub miesiącach kolejnych) oznacza wypłatę świadczeń od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

  • w listopadzie - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r.
  • w grudniu / styczniu 2021 r. - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r.

Wnioski można składać elektronicznie (za pośrednictwem portalu Empatia), w formie papierowej (w siedzibie tut. OPS, w godzinach pracy Ośrodka) lub drogą pocztową.