Asystent rodziny działa w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2016 poz. 575).

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie asystenta rodziny to poproś o pomoc swojego pracownika socjalnego. Zgodnie z ustawą, to właśnie pracownik socjalny wnioskuje o przydział asystenta. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

  1. Pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,
  2. Doradza jak opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
  3. Pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
  4. Pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
  5. Doradza jak zarządzać pieniędzmi,
  6. Informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
  7. Wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
  8. Wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
  9. Pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
  10. Chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.