Drukuj

Z dniem 1 stycznia 2017 r., zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, osoby uprawnione będą mogły każdorazowo zgłosić potrzebę objęcia wsparciem asystenta rodziny.

 

 

 

Osoba uprawniona wg ww. ustawy to:

  1. rodzina, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to ciężkie
    i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu
  2. kobieta, która otrzymała informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
  3. kobieta, której dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
  4. kobieta, która po porodzie nie zabierze do domu dziecka z powodu poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza:

Objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny odbywa się na WNIOSEK rodziny, przekazany do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Asystent rodziny stanie się koordynatorem działań pomocowych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/