Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że będzie kwalifikować beneficjentów do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 w ramach Podprogramu 2023.

Skład paczki żywnościowej dla odbiorców końcowych będzie zawierał 18 artykułów żywnościowych na cały podprogram dla jednej osoby, w skład którego wchodzą:

1)  Groszek z marchewką 1,60 kg,

2)  Koncentrat pomidorowy 0,96 kg,

3)  Dżem truskawkowy 1,20 kg,

4) Makaron jajeczny świderki 2,50 kg,

5) Mąka pszenna 4 kg, −

6)  Kasza jęczmienna 1,50 kg,

7) Płatki owsiane 1 kg

8)  Herbatniki maślane 0,60 kg

9)  Kawa zbożowa rozpuszczalna 0,40 kg,

10) Mleko UHT 6 l,

11)  Ser podpuszczkowy dojrzewający 1,20 kg

12)  Szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,

13)  Szynka drobiowa 1,20 kg,

14)  Pasztet wieprzowy 0,48 kg,

15) Szprot w oleju 0,68 kg.

16)  Cukier biały 4 kg,

17)  Olej rzepakowy 4 l.

18)  Fasolka po bretońsku 1,50 kg.

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się do danej organizacji partnerskiej w trakcie realizacji Podprogramu 2023, przekroczy limit wynikający z podziału alokacji określony w Wytycznych, dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 27 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

Zakładany okres dystrybucji żywności w Podprogramie 2023  będzie realizowany od miesiąca marca 2024 roku do miesiąca września 2024 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że następuje kontynuacja współpracy OPS w Sośniach z Caritas Diecezji Kaliskiej w Kaliszu.

Pomocą żywnościową w ramach  Podprogramu 2023  mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 2.056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1.590,00  zł w przypadku osoby w rodzinie.

  • Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2023  zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie od poniedziałku do piątku od godz. 7.30  do  15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (62) 730 78 08
  • Osoby, które są zainteresowane wsparciem w ramach programu FEPŻ zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.
  • Termin zgłaszania się do tut. Ośrodka od 11 marca 2024 roku do 12 kwietnia 2024 roku.

Wytyczne: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023