„Kierownik Gminnego Klubu Senior+ w Sośniach”

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, stosownie do art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych (t. j Dz. U. 2019 r. poz. 1282 ze zm.) w związku z zakończeniem procedury naboru na wolne stanowisko „Kierownik Gminnego Klubu Senior + w Sośniach” informuje, że na w/w stanowisko wybrana została:

 

 

PANI KATARZYNA WOŹNIAK zam. Boników ul. Spacerowa 17

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniała wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko „Kierownik Gminnego Klubu Senior + w Sośniach”. W przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień niezbędnych do wykonywania pracy na wymienionym stanowisku, umiejętnością precyzyjnego i poprawnego formułowania wypowiedzi oraz opanowaniem, co daje gwarancję właściwego wykonywania powierzonych obowiązków służbowych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Sośniach

/ – / Renata Wiertelak