Sośnie, 10 grudnia 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wielkopolska 41

63-435 Sośnie

tel. (62) 730 78 08

                                                                                             

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach, informuje że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Klubu ”Senior+ „ w Sośniach wpłynęła jedna oferta.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Klubu „ Senior+” w Sośniach

Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 Lp.

 

 

Imię i nazwisko

 

Miejsce zamieszkania

1

Katarzyna Woźniak

Boników, ul. Spacerowa 17

63-430 Odolanów

2

   

3

   

4

   

5

   

Sośnie, dnia 10 grudnia 2021 r.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach

Renata Wiertelak