W związku z dniem ustawowo wolnym od pracy przypadającym w sobotę 1 maja 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach w dniu 4 maja 2021 r. będzie nieczynny.

                                                                                                                      kierownik GOPS

                                                                                                                      Renata Wiertelak