Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach  informuje, że z dniem 1 lipca 2019 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ”Rodzina 500+". Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

 

Wnioski można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia> empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych, od 1 sierpnia wnioski będzie można składać tradycyjną drogą – podczas wizyty w Ośrodku lub listownie.

 

Warto pamiętać, że złożenie wniosku do końca września gwarantuje rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada. Uwaga, jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Jednocześnie informujemy, że rodzice którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r.  jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Więcej informacji uzyskać można w ośrodku osobiście lub telefonicznie - pod numerem 62 730 78 08 lub 505 800 436.