Od 1 czerwca 2018 roku renta socjalna wzrośnie do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tym samym wyniesie ona 1029,80 zł brutto (878,12 zł netto). Jest to wzrost o 19%.

 

Przysługuje ona osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Nowe przepisy mają wejść w życie z 1 września 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2018 r., tym samym osoby uprawnione otrzymają wyrównanie za wskazany okres.

Źródło:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,9905,renta-socjalna-w-gore.html