Informujemy mieszkańców Gminy Sośnie, że mogą bezpłatnie skorzystać z poradnictwa psychologicznego. W ramach poradnictwa specjalistycznego oferujemy:

  • poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych borykających się z problemami osobistymi oraz z zaburzeniami nastroju,
  • poradnictwo wychowawcze,
  • poradnictwo dla par w kryzysie,
  • interwencję kryzysową (pomoc w nagłych, trudnych sytuacjach życiowych),
  • pomoc dla osób z rodzin dysfunkcyjnych, dla których urazy psychiczne z dzieciństwa mogą być źródłem różnorodnych trudności i cierpień w życiu dorosłym.

Zapraszamy na dyżur psychologa, Pani mgr Martyna Cichosz (tel. 669 536 992) pełni dyżury
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach ul. Wielkopolska 41

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 11.00 do 14.00 oraz

w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00 – 18.00

Prowadzone są także indywidualne bezpłatne konsultacje terapeuty uzależnień dla osób i ich rodzin dotkniętych problemem:

  • uzależnień od substancji psychoaktywnych,
  • uzależnień od alkoholu,
  • uzależnień behawioralnych,
  • dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi,
  • innego typu trudnościami natury emocjonalnej

Zapraszamy na dyżur terapeuty uzależnień Pani mgr Agnieszka Rozum,  (tel. 695 415 667) pełni dyżury w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach ul. Wielkopolska 41

w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 11.00 do 15.00 oraz

w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 11.00 – 15.00

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sośniach, ul. Wielkopolska 41 tel. 62 730 78 80 i 505 800 436.