Rekrutacja do projektu EFS "Aktywność miarą sukcesu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach kontynuuje w okresie od dnia 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. realizację projektu systemowego pod nazwą „Aktywność miarą sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Tegoroczny projekt skierowany jest do kobiet, które są narażone na segregację na rynku pracy oraz posiadają utrudniony dostęp do możliwości podnoszenia kwalifikacji i potrzebują wsparcia w obszarze umiejętności społecznych. Na pierwszą edycję przygotowaliśmy wiele ciekawych i innowacyjnych form wsparcia, a wszystko po to, aby zwiększyć aktywność społeczną i zawodową mieszkańców Gminy Sośnie. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie o zgłoszenie swojej kandydatury do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach ul. Wielkopolska 47, tel/ fax (62) 739-11-34 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30

Liczba miejsc – ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagania dotyczące uczestnictwa w projekcie:

 • osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (dotychczas, dawniej lub wyłącznie na czas realizacji projektu),
 • zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu,
 • wytrwałe, zmotywowane, chcące zmienić swoją obecną sytuację społeczną i zawodową.

Cel projektu:

Kompleksowe wsparcie i stworzenie niezbednych warunkow do integracji ze społeczeństwem osób (kobiet) zaliczonych do grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach dostrzegając problemy naszej społeczności poprzez realizację projektu podejmuje działania nakierowane na pomoc uczestnikom projektu w przezwyciężeniu trudności z powodu których korzystają ze wsparcia pomocy społecznej. Jednym z najczęstszych powodem korzystania z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej jest bezrobocie.

Doświadczenie nabyte w bieżącej pracy pracowników socjalnych pokazuje, że osoby bezrobotne, wymagają wsparcia nie tylko w sferze zawodowej, związanej z umiejętnościami zawodowymi i podniesieniem kwalifikacji zawodowych, ale również w sferze społecznej i edukacyjnej. Dlatego tak ważne jest objęcie w/w osób kompleksowym wsparciem, zakładając indywidualne podejście do każdego beneficjenta i wykorzystując narzędzia aktywnej integracji.

Przewidziane działania projektowe na rok 2013 w ramach aktywnej integracji:

 • indywidualna terapia psychospołeczna
 • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych (szkolenie wyjazdowe)
 • warsztaty wizażu i autoprezentacji
 • kurs multimedialny i telepraca
 • warsztaty zarządzania budżetem domowym
 • kurs rękodzieła artystycznego
 • kurs kucharski
 • kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 • prace społecznie użyteczne