W związku z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego informujemy, że do odwołania zostaje zawieszona działalność Klubu Seniora w Sośniach.