foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Aktualności i informacje

Program „Dobry start” - przyjmowanie wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach  informuje, że z dniem 1 lipca 2018 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start"

- elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach ul. Wielkopolska 41

Czytaj więcej...

Program „Dobry start”

Jest już projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Program „Dobry start” przewiduje wsparcie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego na uczące się dziecko. Ma on za zadanie wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych
z rozpoczęciem roku szkolnego. Przedstawiamy wstępne założenia programu i terminy składania wniosków.

Czytaj więcej...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH - WARSZTATY DLA UCZNIÓW SP W PAWŁOWIE

W dniach 23.04.2018, 30.04.2018 i 05.05.2018 r. w Szkole Podstawowej w Pawłowie odbyły się warsztaty dla uczniów klas: IV,V,VI i VII pod nazwą  MIELETNI NA GRUNCIE PRAWA.

Organizatorem warsztatów był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach. Wzorem lat ubiegłych warsztaty przeprowadziła Hanna Schubert – asystent rodziny GOPS w Sośniach/kurator społeczny Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.

Czytaj więcej...

Renta socjalna w górę

Od 1 czerwca 2018 roku renta socjalna wzrośnie do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tym samym wyniesie ona 1029,80 zł brutto (878,12 zł netto). Jest to wzrost o 19%.

Przysługuje ona osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Czytaj więcej...

Seniorze – poznaj swoje prawa!

Seniorzy to grupa społeczna, która często pada ofiarą oszustw. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wspólnie z Inspekcją Handlową oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej edukuje seniorów, by uchronić ich przed nieuczciwością z strony sprzedawców. Seniorzy niechętnie składają reklamację, nie walczą o swoje prawa, wierzą w zapewnienia sprzedawcy, a wykorzystują to nieuczciwi przedsiębiorcy.

Czytaj więcej...

Poradnictwo Specjalistyczne

Informujemy mieszkańców Gminy Sośnie, że mogą bezpłatnie skorzystać z poradnictwa psychologicznego. W ramach poradnictwa specjalistycznego oferujemy:

  • poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych borykających się z problemami osobistymi oraz z zaburzeniami nastroju,
  • poradnictwo wychowawcze,
  • poradnictwo dla par w kryzysie,
  • interwencję kryzysową (pomoc w nagłych, trudnych sytuacjach życiowych),
  • pomoc dla osób z rodzin dysfunkcyjnych, dla których urazy psychiczne z dzieciństwa mogą być źródłem różnorodnych trudności i cierpień w życiu dorosłym.

Czytaj więcej...

Karta Dużej Rodziny - dostęp elektroniczny

Posiadasz plastikową Kartę Dużej Rodziny i chcesz uzyskać dostęp do elektronicznej formy Karty?

Aby móc zalogować się do aplikacji mKDR i wyświetlić swoją Kartę Dużej Rodziny, konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie elektronicznej formy Karty.

Możesz w tym celu udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach i wypełnić wniosek w formie papierowej. Wzór wniosku o Kartę Dużej Rodziny oraz wzory załączników znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Czytaj więcej...

Za życiem

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2016 r. pod poz. 1860, opublikowano ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej...

Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Większe wsparcie dla opiekunów, którzy sprawują opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w rodzinie zakłada przyjęta 16 czerwca 2016 r. przez Senat RP nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. To wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r.

Czytaj więcej...

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach

ul. Wielkopolska 41

63-435 Sośnie

 

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.