foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. obsługą programu określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach, z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 47.

Kto może wnioskować o świadczenie?

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, który może wnioskować o:

  • 500 zł miesięcznie - wypłacane rodzinom na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na osiągany dochód na osobę w rodzinie.
  • 500 zł miesięcznie - na pierwsze dziecko wypłacane tym rodzinom, których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto lub – w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - 1200 zł netto; (konieczne będzie udokumentowanie dochodów rodziny za rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu).

Świadczenie wychowawcze jest kwotą netto, zwolnioną z podatku dochodowego, wolną od egzekucji i nie likwidującą prawa do innych ulg podatkowych na dzieci.

Składanie wniosków rozpocznie się od 1 kwietnia 2016 r.

Wzory formularzy wniosków są dostępne w załącznikach. Wnioski będzie można złożyć:

  • dla usprawnienia składania wniosków w pierwszych dniach kwietnia planowane jest odbieranie wniosków w poszczególnych wsiach na terenie gminy, Harmonogram dyżurów pracowników GOPS zostanie ogłoszony po konsultacjach z sołtysami.
  • listem poleconym na adres OPS (jak wyżej)
  • przez Internet – składanie wniosków będzie możliwe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS - PUE, systemów bankowości elektronicznej oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl

Wypłata świadczenia

OPS ma 3 miesiące od złożenia wniosku na jego weryfikację i wydanie pierwszej decyzji. Osoby, które złożą wniosek w terminie do 1 lipca 2016 r. otrzymają wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia. Wypłata świadczeń będzie odbywała się przelewem na konto bankowe (w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie możliwa wypłata gotówką).

Okres przyznania świadczenia

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okresy roczne - od 1 października do 30 września. Pierwszy okres będzie dłuższy – rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i będzie trwał do 30 września 2017 r.

Strony poświęcone Programowi Rodzina 500+:

  • Infolinia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 61 854 11 77

                                                                                  Irena Słodkiewicz

                                                                                  Kierownik GOPS


 Informator

 

Informator rodzina

 

Wniosek 500+

 

Wniosek 500+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach

ul. Wielkopolska 41

63-435 Sośnie

 

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.