foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ograniczenie bezpośredniej obsługi Klientów od 15 października 2020 r.

Z uwagi na dużą zachorowalność na COVID-19, w trosce o zdrowie Klientów i pracowników oraz zapewnienia ciągłości funkcjonowania Ośrodka,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach wprowadza:

-  ograniczoną bezpośrednią obsługę Klientów w budynku Ośrodka przy ul. Wielkopolskiej 41;

- Kontakt z pracownikami Ośrodka jest możliwy drogą: mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefoniczną: pomoc społeczna: nr tel. (62) 730 78 08 lub  505 800 436, świadczenia rodzinne: (62) 730 78 08 lub 505 800 583

- Listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie,

- Wnioski można przesyłać również drogą elektroniczną (empatia.mpips.gov.pl, epuap.gov.pl  oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

W celu pobrania  formularzy wniosków należy zadzwonić dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych do GOPS, pracownik poda formularze w wyznaczonym do kontaktu okienkiem. Wyjaśnienia, co do wymaganych załączników oraz wypełniania wniosków można uzyskać telefonicznie.

- Korespondencję, w tym wnioski o świadczenia, można również wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do budynku GOPS, w dni robocze w godzinach pracy Ośrodka w zaklejonej kopercie z umieszczoną  czytelną datą.

- W sprawach wyjątkowych, w których bezpośrednia obsługa Klienta jest niezbędna należy zadzwonić dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych do GOPS w celu przywołania pracownika. Nie jest możliwa obsługa klientów podlegających kwarantannie, z podwyższoną temperaturą ciała, kaszlących lub z innymi objawami grypopodobnymi.

- Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze nie zwalniają z obowiązku niezwłocznego powiadamiania Ośrodka o zmianach sytuacji rodzinnej lub dochodowej oraz innych okolicznościach mogących mieć wpływ na prawo do pobieranych świadczeń.

Z dniem 15 października 2020 r. wprowadza się również dwuzmianowy system pracy, zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem. Kontakt z poszczególnymi pracownikami w godz. pracy biurowej wyszczególnionymi w harmonogramie.

Wprowadzone zmiany obowiązują do odwołania.

Harmonogram pracy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach

ul. Wielkopolska 41

63-435 Sośnie

 

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.