foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

OGŁOSZENIE !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że  nawiązał współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem w wyniku której  ma możliwość bezpłatnego pozyskania różnego rodzaju sprzętów rehabilitacyjnych (np. kule, wózki, balkoniki, rowery trójkołowe itp.).

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie potrzeb w tym zakresie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach przy ul. Wielkopolskiej 41.

Wypożyczenie  jest bezpłatne i odbywać się będzie  na mocy podpisania umowy wypożyczenia.

Jednocześnie informujemy, że osoby chore i niepełnosprawne niemogące osobiście przybyć do siedziby GOPS mogą kontaktować się  w tych sprawach z Ośrodkiem telefonicznie nr tel. (62) 730 78 08  w celu uzgodnienia z pracownikami socjalnymi dowozu sprzętu do miejsca zamieszania.

                                                                                                              Kierownik GOPS

                                                                                                              Renata Wiertelak

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach

ul. Wielkopolska 41

63-435 Sośnie

 

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.