foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Mediacja zamiast sądu

W dniu 18 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji, którego celem jest głównie popularyzacja wiedzy dotyczącej metod pokojowego rozwiązywania konfliktów.

W ramach tygodnia mediacji w dniach od 15 do 19 października w godzinach od 8.00 do 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach w Sośniach ul. Wielkopolska 41 odbywać się będą bezpłatne konsultacje prowadzone przez Mediatora Sądu Okręgowego w Kaliszu

 Wojciecha Słodkiewicza

z zakresu mediacji cywilnej, rodzinnej, gospodarczej i prawa pracy.

Mediacja zamiast sądu. 

Konflikty są nieodłączną częścią naszego życia. Wywołują stres, często zostawiają rysę na naszym wizerunku. Jeśli obie strony są chętne do załagodzenia sporu, to sprawa wcale nie musi trafić do sądu. 
 
Mediacja to inaczej metoda rozwiązywania sporów, w której uczestniczy bezstronny i neutralny mediator. Pomaga on stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji a także osiągnięciu wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład: spór o zapłatę, sprawy rodzinne (rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem), sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, czy podział majątku dorobkowego. 

Zachęcamy do skorzystania z konsultacji. Więcej informacji w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach ul. Wielkopolska 41 oraz pod numerem telefonu 62 780 78 08 i 505 800 436.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach

ul. Wielkopolska 41

63-435 Sośnie

 

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.