Osoby prywatne lub inne podmioty mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

Świadczenie wynosi 40 zł za osobę za dzień. Może być wypłacone maksymalnie przez 60 dni.
Świadczenie nie może być wypłacone jeżeli korzysta się z innej pomocy na ten cel udzielanej przez gminę lub powiat.

Wnioski o świadczenie składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach. 

Świadczenie wypłaca się za faktycznie zrealizowane zakwaterowanie i wyżywienie, nie można go przyznać na przyszły okres.
Wniosek należy złożyć po 30 dniach zrealizowanego pobytu, następny wniosek - za kolejne 30 dni.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą sprawdzać na miejscu prawdziwość udzielonego zakwaterowania i wyżywienia, jak i ich jakość.

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Wniosek o świadczenie 40 na zakwaterowanie