Obywatelowi Ukrainy,

- którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- i który został wpisany do rejestru PESEL,

przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach

ul. Wielkopolska 41, 63 - 435 Sośnie

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.30

ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

chcesz pomóc? szukasz pomocy?

Wzór wniosku / Шаблон заявки (czytaj dalej /читайте далі)